I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor pentru prevenirea, depistarea, investigarea şi urmărirea penală a infracţiunilor de terorism şi a infracţiunilor grave, precum şi pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale
2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Belgrad, la 4 decembrie 2017
3. PROIECT DE LEGE pentru modificarea Legii nr.108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării
2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene şi pentru completarea unor acte normative
3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea și completarea legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996

III. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului nr. 2 convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii semnate la Bucureşti la 19 decembrie 2016 şi la 5 decembrie 2017 şi la Luxemburg la 24 noiembrie 2017 la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti – etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei – Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei – Universitate, semnat la Bucureşti la 12 noiembrie 2009
2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii semnate la Bucureşti la 24 iulie 2017 şi la Luxemburg la 27 noiembrie 2017 la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti – etapa a V-a, magistrala 5 Drumul Taberei – Pantelimon, tronsonul Universitate – Pantelimon, semnat la Bucureşti la 16 decembrie 2011
3. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale ”Loteria Română”-S.A, companie aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice
4. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
5. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” S.A. Galaţi aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
6. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Remorcher multifuncţional cu clasă de gheaţă, având zona de navigaţie 3-căi navigabile interioare”
7. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Remorcher multifuncţional cu clasă de gheaţă, având zona de navigaţie maritim costieră”
8. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii de interes naţional şi utilitate publică „Apărări de maluri pe Canalul Sulina- Etapa finală”
9. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.16 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
10. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea poziţiilor nr.crt. 683, nr.crt. 699 şi nr.crt. 700-701 din anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.399/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii ”Autostrada Sebeş-Turda”
11. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Autostrada Sebeş-Turda”-Lot 2, aflat pe raza localităţilor Sântimbru, Galda de Jos, Aiud, Rădeşti şi Teiuş din judeţul Alba
12. HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1777/2004 privind introducerea restricţiei de circulaţie pe unele sectoare de autostrăzi şi de drumuri naţionale europene (E) pentru vehicule rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică şi de sărbătoare legală
13. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, prevăzute în Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
14. HOTĂRÂRE pentru aprobarea participării României la expoziţia mondială 2020 „Connecting Minds, Creating the Future”, Dubai, Emiratele Arabe Unite
15. HOTĂRÂRE privind contribuţia voluntară a României cu suma de 100.000 de dolari SUA la reconstituirea resurselor financiare ale Fondului Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (FIDA) pentru anul 2018
16. HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Odobeşti şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
17. HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Blaj şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
18. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Compania Naţională ” Poşta Română”-S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
19. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale ”Apele Române” prin Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerul Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr.12 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
20. HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea
21. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Bacău, Neamţ, Botoşani, Ilfov, Suceava, Tulcea, Constanţa, Mureş, Dâmboviţa, Braşov, Sibiu, Alba şi municipiul Bucureşti
22. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte
23. HOTĂRÂRE privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Clubului Sportiv „U-Mobitelco” Cluj Napoca asupra unui imobil aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj
24. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Economiei şi a unor entităţi din subordine şi coordonare
25. HOTĂRÂRE privind modificarea unor acte normative pentru aplicarea unor documente de cooperare bilaterală în domeniul regimului frontierei de stat
26. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A , aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
27. HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2018 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfășoară activități conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
28. HOTĂRÂRE pentru aprobarea plafoanelor alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal, precum și pentru stabilirea cuantumului pe unitatea de măsură aferent acestora pentru anul de cerere 2017
29. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor
30. HOTĂRÂRE pentru aprobarea normativelor de cheltuieli și a devizului pentru organizarea reuniunii Biroului Asociației Ombudsmanilor și a mediatorilor Francofoni-AOMF, ședinței Consiliului de administrație al AOMF și seminarului deschis membrilor AOMF, în perioada 2-4 mai 2018
31. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Brașov de către domnul Băncilă Ciprian-Marius

IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Raportul asupra îndeplinirii prevederilor Programului de guvernare în trimestrul I 2018
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursului pentru ocuparea posturilor vacante de conducere din cadrul Ministerului Turismului
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea mandatului pe componenta transporturi din cadrul rundei de consultări în format cvadrilateral cu participarea președintelui Republicii Serbia și a prim-miniștrilor României, Republicii Bulgaria și Republicii Elene, București, 24 aprilie 2018
4. MEMORANDUM cu tema: Poziționarea României în domeniul energiei, în cadrul reuniunii cvadrilaterale România-Bulgaria-Republica Serbia-Republica Elenă, care se va desfășura în data de 24 aprilie 2018
5. MEMORANDUM cu tema: Poziționarea României în domeniul comunicațiilor și societății informaționale, în cadrul reuniunii cvadrilaterale România-Bulgaria-Republica Serbia-Republica Elenă, care se va desfășura în data de 24 aprilie 2018

V. NOTE
1. NOTĂ privind prima contribuţie a României la programul de lucru al Consiliului UE pentru 18 luni. Trio de preşedinţii România-Finlanda-Croaţia

VI. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României (Plx. 87/2018);
2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (Bp. 543/2017, L63/2018).
3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege privind biletele de valoare care pot fi acordate angajaților (Bp.266/2017, Plx. 562/2017);
4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind Statutul cadrelor de informații (Plx.237/2017, L554/2017);
5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale – Republicare (Bp. 72/2018).
6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind înfiinţarea şi funcţionarea Depozitului Electronic Naţional al Lucrărilor Ştiinţifice (Bp.596/2017);
7. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru abrogarea art. 165 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală (Bp. 192/2017, Plx. 412/2017);
8. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 (Bp. 46/2018);
9. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii      nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru abrogarea pct. 25 al art. I din Legea nr. 164/2016 pentru modificarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004 și pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004 (Bp.657/2017, L136/2018).