I. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză

II. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE privind detaşarea personalului prevăzut la alin. (1) şi (2) ale art. 24¹ din Ordonanţa Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.372/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de la Ministerul Afacerilor Interne la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor
2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti, la 27 noiembrie 2017
3. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Tratatului de extrădare între România şi Republica Argentina, semnat la New York, la 22 septembrie 2017

III. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „Autostrada Sebeş-Turda”
2. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional <<Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj- Oradea>>”, aflate pe raza localităţilor Bogata, Cucerdea, Cuci, Iernut şi Luduş din judeţul Mureş
3. HOTĂRÂRE pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei construcţii aflată în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Arad, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
4. HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură-Centrul Judeţean Vrancea
5. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică
6. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Braşov, Cluj, Dolj, Buzău, Covasna, Caraş Severin, Arad, Maramureş, Sălaj, Gorj, Constanţa, Satu Mare, Vrancea şi municipiul Bucureşti
7. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2988, aflat în domeniul public al statului şi pentru transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Onceşti, judeţul Maramureş
8. HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi din imobilul 2904, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Anina, judeţul Caraş-Severin şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare
9. HOTĂRÂRE privind transmiterea imobilului 3282, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Constanţa, judeţul Constanţa
10. HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor aparţinând domeniului public al Judeţului Argeş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi al comunelor din judeţul Argeş
11. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ”Consolidarea şi modernizarea stadionului Giuleşti ”Valentin Stănescu”, realizat prin Compania Naţională de Investiţii ”C.N.I”- S.A
12. HOTĂRÂRE privind stabilirea zilei de 30 aprilie 2018 ca zi liberă

IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Nota mandat privind negocierea Scrisorii de înţelegere privind avansul dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de până la 1, 94 milioane USD, pentru sprijinirea activităţilor preliminare realizării proiectului de construcţie a autostrăzii Ploieşti-Braşov
2. MEMORANDUM cu tema: Semnarea Acordului între România şi Muntenegru în domeniul securităţii sociale
3. MEMORANDUM cu tema: Memorandum privind unele măsuri de eficientizare a comunicării dintre persoanele responsabile cu implementarea proiectelor aferente infrastructurii de transport de interes naţional şi reprezentanţii ministerelor/autorităţilor/agenţiilor publice care au rol de avizator sau rol decizional în realizarea unor acţiuni din procesul de implementare a proiectelor
4. MEMORANDUM cu tema: Negocierea şi semnarea Acordului între Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovina şi Guvernele celorlalte Părţi la Iniţiativa de Pregătire şi Prevenire a Dezastrelor în Sud-Estul Europei privind aranjamentele ţării gazdă pentru Secretariatul Iniţiativei de Pregătire şi Prevenire a Dezastrelor în Sud-Estul Europei
5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursurilor/examenelor de recrutare pentru ocuparea a 14 posturi vacante suplimentare de execuţie-de natură contractuală, de la nivelul aparatului propriu al Ministerului Economiei-Compartimentul Preş RO2019, în vederea pregătirii, organizării şi exercitării Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene
6. MEMORANDUM cu tema: Notificare în vederea desemnării unui membru supleant din partea Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România în cadrul delegaţiei României la Comitetul Regiunilor (COR) al Uniunii Europene
7. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea ocupării prin concurs sau examen a 29 de posturi vacante din cadrul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului
8. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind înființarea unui comitet comun de cooperare (document de cooperare politică la nivel guvernamental)

V. NOTE
1. NOTĂ privind stadiul îndeplinirii măsurilor din Programul de Guvernare în domeniul achizițiilor publice la data de 12 aprilie 2018

VI. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții – S.A. și pentru modificarea unor acte normative (Bp.574/2017)
2. PUNCT DE VEDERE referitor la proiectul de Lege pentru completarea art. 19 din Ordonanța Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere (Bp. 462/2017, Plx. 149/2018)
3. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale (Plx.594/2017)
4. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă privind transmiterea unei părţi din imobilul ,,Palatul Parlamentului”, proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaţilor în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (Bp.40/2018)
5. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă privind autorizația sanitară de funcționare pentru cabinetele mobile de medicină dentară (Bp.42/2018)
6. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.21/1991 a cetăţeniei române, republicată (Bp. 479/2017)
7. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii (Bp. 14/2018)
8. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995 (Bp.13/2018)
9. PUNCT DE VEDERE referitor la proiectul de lege privind reglementarea creanţelor cesionate (Bp. 114/2015, Plx.694/2015)
10. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (7) al articolului 15 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (Bp. 223/2017, Plx. 521/2017)
11. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative (Bp. 614/2017)
12. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată (Bp.36/2018)
13. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (Bp.563/2017, L 76/2017)
14. PUNCT DE VEDERE referitor la proiectul de Lege privind subvenționarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de asociații, fundații și cultele recunoscute de lege, iniţiat de Guvernul României și transmis spre dezbatere și adoptare Parlamentului cu nr. E180/2012 (L440/2012, Plx.105/2013)
15. PUNCT DE VEDERE referitor la proiectul de Lege  pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, iniţiat de Guvernul României și transmis spre dezbatere și adoptare Parlamentului cu nr. E241/2013 (L699/2013, Plx.186/2014)