I. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate
2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului
3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România
4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi desfășurării unor proiecte culturale şi pentru modificarea unor acte normative
5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative

II. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional <<Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea>>”, aflate pe raza localităţilor Cheţani din judeţul Mureş şi Luna din judeţul Cluj
2. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR”-S.A.-Sucursala Regională CF Craiova, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
3. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Lugoj-Deva”, aflate pe raza localităţii Şoimuş din judeţul Hunedoara
4. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România – nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor – ISCO 08
5. HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă
6. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.905/2013 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Justiţiei a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii
7. HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unor suprafeţe aflate în administrarea parchetelor
8. HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Iaşi şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
9. HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
10.HOTĂRÂRE pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Tulcea, în proprietatea acestor organizaţii
11.HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
12.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, aflată sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului
13.HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Sală Polivalentă 2500 locuri (Baza sportivă nr. 2) la Universitatea Politehnica Timişoara”
14.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Apelor şi Pădurilor
15.HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 460/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane
16.HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei privind Cadrul naţional de politică pentru dezvoltarea pieţei în ceea ce priveşte combustibilii alternativi în sectorul transporturilor şi pentru instalarea infrastructurii relevante în România şi pentru înfiinţarea Consiliului interministerial de coordonare pentru dezvoltarea pieţei pentru combustibili alternativi
17.HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „Stadion Steaua”, municipiul Bucureşti, Bulevardul Ghencea nr. 45, Lot 1, Sector 6, şi <<Stadionul Naţional de Rugby „Arcul de Triumf”>>, municipiul Bucureşti, B-dul Mărăşti nr. 18-20, sector 1, realizate prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” – S.A.
18.HOTĂRÂRE privind organizarea și desfășurarea în România a Reuniunii miniștrilor apărării din statele participante la inițiativa ”București 9-B9”

III. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Acord de principiu privind organizarea la Bucureşti în perioada 12-14 aprilie 2018, a reuniunii anuale a reprezentanţilor statelor membre ale Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) UE11
2. MEMORANDUM cu tema: Acordul de principiu privind contractarea unui împrumut de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), în vederea sprijinirii proiectului „Cartierul pentru justiţie”
3. MEMORANDUM cu tema: Acord de principiu privind contractarea unui împrumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, în valoare de până la 223 milioane euro, în vederea sprijinirii proiectului „Investiţii în infrastructura penitenciarelor”
4. MEMORANDUM cu tema: Elemente de poziţionare a României în perspectiva negocierilor privind viitorul Cadru Financiar Multianual (CFM) POST -2020
5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării de concursuri sau examene pentru ocuparea a 48 de posturi în afara organigramei pentru implementarea contractului de finanţare nr. 58207/26.09.2017, cod MySMIS2014: 113589, proiect „INTESPO – Înregistrarea Tinerilor în Evidenţele Serviciului Public de Ocupare”
6. MEMORANDUM cu tema: Cel de al 17-lea raport naţional privind aplicarea prevederilor Cartei Sociale Europene Revizuite a Consiliului Europei
7. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Acordului între Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind recunoaşterea şi echivalarea reciprocă a actelor de studii şi a titlurilor ştiinţifice