A fost publicata  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2017 privind unele masuri bugetare in anul 2017, prorogarea unor termene, precum si modificarea si completarea unor acte normative, actul  face parte din pachetul tranzitoriu de salarizare cu care suntem familiarizati inca din anul 2010.

Pana in anul 2016, legea-cadru privind salarizarea bugetarilor (284) era suspendata anual prin acte tranzitorii care stabileau salarizarea pe o perioada de 12 luni, insa pentru acest an, la predarea mandatului, guvernul tehnocrat a lasat o ordonanta valabila pentru doua luni, ordonanta 99/2016 . Pentru ca aceasta producea efecte pana la 28 februarie a aparut ordonanta 9/2017 care poate fi consultata aici.

Deducem din preambulul ordonantei de urgenta  care decide cum vor fi platiti bugetarii incepand cu martie 2017, precum si din  articolul 1,  ca nu vom avea alte norme salariale curand.

OUG nr. 9/2017 -Extras:

„Având în vedere necesitatea adoptării, în cel mai scurt timp, a legii bugetului de stat şi a legii bugetului asigurărilor sociale de stat,
având în vedere faptul că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, au fost aprobate unele măsuri privind salarizarea personalului din sectorul bugetar şi alte drepturi de care beneficiază anumite categorii de personal, doar pentru primele două luni ale anului 2017, ţinând cont de faptul că în lipsa unei reglementări privind salarizarea personalului din sectorul bugetar pentru anul 2017, începând cu 1 martie 2017, s-ar aplica în integralitate prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, ceea ce ar genera inclusiv reduceri ale salariilor pentru unele categorii de personal,pentru a evita interpretări şi o aplicare neunitară a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative şi a Hotărârii Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată….”
Art 1.” În perioada 1 martie-31 decembrie 2017, se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna februarie 2017 cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare lunară, precum şi cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, în măsura în care îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii şi nu se aplică valoarea de referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.”
Exista insa in ordonanta o prevedere referitoare la acordarea vocherelor de vacanta, despre care am facut referire si in informarile precedente ( informarea precedenta) astfel retinem ca primele de vacanta si voucherele de vacanta se suspenda  pana la data de 30 iunie 2017.
„(4)Prin excepţie de la alin. (3), în perioada 1 martie-30 iunie 2017 instituţiile şi autorităţile publice prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 nu acordă prime de vacanţă şi vouchere de vacanţă.”
Asadar incepand cu data de 01.07.2017 fiecare bugetar ar trebuii sa beneficieze de un tichet de vacanta  in cuantum de 1450 lei ( un salariu minim pe economie).