Contractul individual de munca este acel document, care reflecta (din punct de vedere legal), colaborarea dintre un angajat si un angajator. Acesta poate fi adaptat, nu are o forma rigida sau o structura clar delimitata, poate fi negociat, discutat, personalizat pe nevoi si cerinte. Insa, este de retinut faptul ca un contract individual de munca, are anumite elemente si aspecte (referitoare la continut) care sunt obligatorii si trebuie respectate cu strictete.

In Codul Muncii, la capitolul II, Principii Fundamentale, avem un prim text, care face referire la esenta unui astfel de contract si anume:

„(1) Libertatea muncii este garantata prin Constitutie. Dreptul la munca nu poate fi ingradit.

(2) Orice persoana este libera in alegerea locului de munca si a profesiei, meseriei sau activitatii pe care urmeaza sa o presteze.

(3) Nimeni nu poate fi obligat sa munceasca sau sa nu munceasca intr-un anumit loc de munca ori intr-o anumita profesie, oricare ar fi acestea.

(4) Orice contract de munca incheiat cu nerespectarea dispozitiilor alin. (1) – (3) este nul de drept.”

Din perspectiva angajatorului, mentionam faptul ca pentru incadrarea persoanelor fizice, trebuie acordata atentie deosebita la o serie intreaga de obligatii legale. In caz contrar, se pot primi amenzi ce pot fi aplicate in urma controalelor, de catre inspectorii muncii.

Prevederile Codului Muncii sunt aplicabile atat angajatorilor persoane fizice, cat si angajatorilor persoane fizice. Pe scurt: munca poate fi prestata pentru si sub autoritatea unui angajator exclusiv in baza unui contract individual de munca (prescurtat CIM). Punct.

Tot in conformitate cu prevederile Codului Muncii, „Contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu” si „Clauzele contractului individual de munca nu pot contine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de munca.”.

Pornind de la aceste definitii initiale si parcurgand cu atentie legislatia specifica, punctam mai jos elementele obligatorii care trebuie sa fie incluse intr-un contract individual de munca, precum si alte observatii de interes in ceea ce priveste continutul acestuia. Reiteram insa faptul ca modelul cadru de contract individual de munca nu este un formular standard, un tipizat obligatoriu si de neschimbat, ci doar un model de care angajatorii pot tine cont. Daca se doreste utilizarea unui model propriu de contract, acesta trebuie doar sa respecte intocmai cerintele (strict) de continut prevazute in lege, inclusiv pentru forma specifica a raportului de munca respectiv (munca la domiciliu, telemunca, munca temporara, munca in strainatate etc.).

 • contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana
 • contractul individual de munca trebuie incheiat cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii de catre salariat
 • obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa, revine angajatorului
 • anterior inceperii activitatii, contractul individual de munca se inregistreaza in registrul de evidenta al salariatilor
 • anterior inceperii activitatii, angajatorul este obligat sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca
 • angajatorul este obligat sa pastreze la locul de munca, un exemplar al contractului individual de munca
 • pentru a fi valabil, contractul individual de munca trebuie sa fie semnat de ambele parti, atat de angajator, cat si de salariat

Elementele obligatorii, respectiv detalii si informatii care trebuie sa se regaseasca in continutul unui contract individual de munca, sunt:

 • identitatea partilor
 • locul de munca (sau posibilitatea ca salariatul sa lucreze si din alte locuri)
 • sediul / adresa angajatorului
 • functia / ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative
 • fisa postului, cu specificarea atributiilor
 • criterii de evaluare a activitatii profesionale a salariatului in ceea ce priveste munca prestata la nivelul angajatorului
 • riscurile specifice postului
 • data de la care contractul urmeaza sa produca efecte
 • durata, daca este vorba despre un contract individual de munca pe durata determinata sau un contract individual de munca temporara
 • durata concediului de odihna la care are dreptuk
 • conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante
 • durata preavizului
 • salariul de baza, respectiv alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum si periodicitatea platii salariului
 • durata normala a muncii (exprimata in ore / zi si ore / saptamana)
 • indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului (daca este cazul)
 • durata perioadei de proba (daca este cazul)
 • Bineinteles, in afara acestor clauze minime si obligatorii, mentionate anterior, mai pot fi incluse in contractul individual de munca si alte clauze specifice, fara a fi obligatorii. Exista numeroase tipuri de clauze specifice, iar acestea pot fi negociate in functie de tipul postului, cat si de nevoile angajatorului si ale angajatului deopotriva.

Prin urmare, atat angajatorii cat si angajatii, trebuie sa acorde o atentie deosebita acestui aspect si sa se asigure de faptul ca contractul individual de munca respecta toate prevederile legale specifice si in vigoare.

https://www.iprotectiamuncii.ro/

https://www.avocatnet.ro/

https://www.juridice.ro/

https://idrept.ro/