Ministrul Sarbu a incercat cateva justificari jalnice, de genul ca proiectul acestei ordonante era de fapt un document de lucru al Guvernului, ca nu era finalizat si ca nu a fost de fapt asumat de Guvern atata timp cat nu a fost transmis oficial catre sindicate. Concluzia a fost ca… acest proiect nu exista.

F E D E R A Ţ I A   S I N D I C A T E L O R   D I N

A D M I N I S T R A Ţ I A P U B L I C Ă

Piaţa Walter Mărăcineanu nr. 1-3, etaj 2, sector 1, Bucureşti; Tel: 021 318 29 21 ; Fax: 021 318 29 20

Af i l i a t ă   l a   B l o c u l   N a ţ i o n a l   S i n d i c a l