Proiectul de ordonanta privind eliminarea sau limitarea unor sporuri, prime si alte drepturi ale bugetarilor a fost refuzat in forma actuala de liderii sindicali si urmeaza sa fie refacut saptamana viitoare.

F E D E R A Ţ I A S I N D I C A T E L O R D I N

A D M I N I S T R A Ţ I A P U B L I C Ă

Piaţa Walter Mărăcineanu nr. 1-3,