In data de 23.03.2009 s-a organizat o ultima intalnire pentru dezbaterea proiectului de O.U.G, privind masuri financiare de reducere a unor cheltuieli in sectorul bugetar.

F E D E R A Ţ I A   S I N D I C A T E L O R   D I N

A D M I N I S T R A Ţ I A P U B L I C Ă

Piaţa Walter Mărăcineanu nr