La intalnirea de astazi, 20 februarie 2009, de la Ministerul Muncii Familiei si Protectiei Sociale, discutiile dintre reprezentantii confederatiilor, ai federatiilor reprezentative la nivelul ramurii administratiei publice si cei din esalonul 2 si 3 din MFP, MIRA, MMFES, ANFP, au urmarit ordinea de zi transmisa anterior.

F E D E R A Ţ I A S I N D I C A T E L O R D I N

A D M I N I S T R A Ţ I A P U B L I C Ă

Piaţa Walter Mărăcineanu nr. 1-3, etaj 2, sector 1, Bucureşti; Tel: 021 318 29 21 ; Fax: 021 318 29 20

Af i l i