Începând cu 13 august 2020, Ministerul Culturii se află în situația de avea conturile blocate ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor stabilite de Sentința civilă  nr. 7638/2018 prin care a fost dispusă recalcularea salariului la nivelul maxim din cadrul aceleiași familii ocupaționale și categorii profesionale pentru reclamanți.

În luna iulie 2018, Sindicatul Angajaților din Ministerul Culturii Culturalia a solicitat Tribunalului București obligarea Ministerului Culturii să recalculeze, să stabilească salariul de bază și să emită noi ordine de numire în funcție pentru reclamanți la nivelul maxim pentru funcții similare din cadrul aceleiași familii ocupaționale și categorii profesionale, aflate în plată din administrația publică centrală; de asemenea să recalculeze și plata altor drepturi salariale.

În luna noiembrie 2018, instanța s-a pronunțat favorabil asupra cererii formulate de către Sindicatul Angajaților din Ministerul Culturii Culturalia, obligând astfel Ministerul Culturii prin Sentința civilă nr. 7638/2018 să recalculeze, să stabilească salariul de bază și să emită noi ordine de numire în funcție pentru reclamanți la nivelul maxim pentru funcții similare din cadrul aceleiași familii ocupaționale și categorii profesionale aflat în plată din administrația publică centrală; obligând, de asemenea, Ministerul Culturii la recalcularea și plata și altor drepturi salariale.

În pofida obligațiilor impuse prin sențina sus-menționată, și în ciuda prejudiciului care trebuia compensat încă de acum doi ani (suma aferentă acestui prejudiciu depășește 500.000 euro), Ministerul Culturii nu a pus în aplicare conform legii, în termen, această sentință definitivă și drept consecință conturile Ministerului sunt blocate începând cu 13 august 2020.