Pozitia Blocului National Sindical cu privire la stabilirea unui plan de masuri pentru gestionarea crizei economico-financiare.