Reprezentantii Federatiei Sindicatelor din Administratia Publica – PUBLISIND (Stefan Teoroc – presedinte, Emil Marian – presedinte executiv, Gabriel Chifu – secretar general si Zaborila Vasile – secretar confederal) s-au intalnit marti, 7 octombrie 2008 (ora 10.30), cu Ministrul Economiei si Finantelor, Varujan Vosganian si miercuri, ora 10,00 cu Ministrul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, d-na Mariana Campeanu, pentru a discuta pe marginea revendicarilor inaintate de federatie.

F E D E R A Ţ I A S I N D I C A T E L O R D I N 

A D M I N I S T R A Ţ I A P U B L I C Ă

Publisind

Piaţa Walter Mărăcineanu nr. 1-3, etaj 2, sector 1, Bucureşti; Tel: 021 318 29 21 ; Fax: 021 318 29 20

A f i l i a t ă l a B l o c u l N a ţ i o n a l S i n d i c a l

Bucuresti, 8 octombrie 2008

COMUNICAT

Solutii la revendicarile PUBLISIND in urma intalnirilor cu Ministrul Economiei siFinantelor si Ministrul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse

Reprezentantii Federatiei Sindicatelor din Administratia Publica – PUBLISIND (Stefan Teoroc- presedinte, Emil Marian-presedinte executiv, Gabriel Chifu-secretar general si Zaborila Vasile-secretar confederal) s-au intalnit marti, 7 octombrie 2008 (ora 10.30), cu Ministrul Economiei si Finantelor, Varujan Vosganian si miercuri, ora 10,00 cu Ministrul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, d-na Mariana Campeanu, pentru a discuta pe marginea revendicarilor inaintate de federatie. PUBLISIND a adus in discutie in cadrul acestei intalniri atat probleme legate de nivelul de salarizare al sindicalistilor pe care ii reprezinta cat si unele aspecte punctuale ce afecteaza activitatea de zi cu zi a celor 14.800 de membri de sindicat.

1. In privinta salarizarii, Federatia PUBLISIND a solicitat o majorare rezonabila, cel putin egala cu rata inflatiei, pentru lucratorii din administratia publica pe care ii reprezinta. Publisind considera ca o crestere salariala este absolut necesara si justificata in conditiile in care salariul mediu brut din sectorul bugetar este cu cel putin 15 procente mai mic decat media salariului brut pe economie, iar nivelul indexarilor pe anul 2008 au acoperit mai putin de 50% din nivelul inflatiei reale. Respingerea acestei solicitari ar fi, in opinia Publisind, o masura incorecta, discriminatorie la adresa membrilor federatiei in comparatie cu celelalte categorii de bugetari si ar conduce la o erodare accentuata a puterii de cumparare intr-un moment in care se anunta cresteri semnificative de preturi.

RASPUNS: Ministrii au caracterizat propunerea ca echitabila si au informat ca, in termenul cel mai scurt, in functie si de rezultatele intalnirii de vineri 10 octombrie, dintre Guvern si liderii confederatiilor sindicale, se vor stabili procentele de indexare a retributiilor pentru anul 2009.

2. O alta solicitare vizeaza cresterea valorii de referinta sectoriala cu 12% pentru functionarii publici cu statut special si pentru personalul contractual din institutiile de aparare, ordine publica si siguranta nationala (angajatii din sistemul penitenciar si politie). Cererea federatiei este justificata avand in vedere faptul ca de circa patru ani de zile aceasta valoare a crescut nesemnificativ (in 2008 doar cu 4%) iar inflatia si costurile cu intretinerea au progresat continuu (inflatia reala din anul curent fiind de 15%). Majorarea acestei valori este corespondenta cu indexarea salariilor din celelalte sectoare de activitate cu functionari publici.

RASPUNS: Ministrul Economiei si Finantelor a declarat ca nu are nimic impotriva acestei majorari dar incepand cu 01 ianuarie 2009, pentru a nu suprasolicita bugetul pe anul in curs. Declarativ, dl. ministru a precizat ca pe aceasta linie se va orienta si avizul ministerului dat proiectului de lege aflat in curs de aprobare in Camera deputatilor – for decizional. Nu se pot oferi, insa, garantii, fiind atributul deputatilor sa voteze legea.


3. Identificarea urgenta de solutii la unele probleme grave existente pe plan local, cum ar fi situatiile de la Directiile de Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului din Constanta si Teleorman. Din cauza unor neintelegeri intre consiliile din aceste judete si Ministerul Muncii, circa 2.500 de angajati risca sa ramana fara salarii in ultimul trimestru al acestui an ca urmare a epuizarii fondurilor (insuficiente) alocate pentru anul 2008. PUBLISIND va cere Guvernului sa rectifice bugetul alocat acestor directii in asa fel incat angajatii sa poata beneficia de drepturile salariale ce li se cuvin pentru munca depusa. Federatia solicita modificarea Legii 272/2004 ce reglementeaza activitatea DGASPC in sensul introducerii unor prevederi care sa stabileasca in mod clar nivelul fondurilor asigurate de Bugetul de stat si cel pe care ar trebui sa il asigure consiliile judetene. Consideram ca salariile din acest sector de activitate (o munca foarte grea si de o mare responsabilitate!) trebuie majorate astfel incat sa poata asigura un trai decent.

RASPUNS: Cei doi membrii ai Guvernului accepta gravitatea situatiei si se angajeaza in solutionarea acesteia prin promovarea unui proiect de modificare a Legii 272/2004 care sa urmareasca specificarea unor procente clare ale contributiei consiliilor judetene la fondul de salarii, restul urmand sa fie asigurat de bugetul de stat. Reprezentantii PUBLISIND vor fi de asemenea invitati, in scurt timp, la o intalnire pentru dezbaterea pe larg a numeroaselor probleme din acest domeniu de activitate.

 

4. Completarea in regim de urgenta a Hotararii de Guvern 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, (modificata prin HG 1173/2008) ce reglementeaza, la modul teoretic, felul in care se poate face promovarea profesionala. Guvernul ar trebui sa emita o hotarare suplimentara care sa precizeze cu exactitate, pentru fiecare minister in parte, cate functii publice sunt rezervate pentru promovarea in grad profesional si ce fonduri sunt disponibile pentru promovare. In caz contrar, primele doua hotarari devin inutile, imposibil de aplicat in practica.

RASPUNS: Se recunoaste inaplicabilitatea prevederilor existente precum si lipsa unor demersuri care trebuiau facute atat de Ministerul Economiei si Finantelor cat si de Agentia Nationala a Functionarilor Publici. Dl. ministru Vosganian s-a angajat in solutionarea situatiei urmand a se identifica fondurile necesare, iar d-na ministru Campeanu a declarat ca, la intalnirea de vineri cu reprezentantii confederatiilor, va ridica si aceasta problema solicitand solutionarea, motiv pentru care, la intalnire va cere sa fie prezent si Presedintele A.N.F.P.

Tot Ministrul Muncii si-a asumat obligatia de diligenta privind elaborarea unui proiect de act normativ pentru diminuarea perioadei de promovare de la o clasa la alta precum si eliminarea impunerii de a urma cursuri de formare profesioala pentru care nu sunt prevazute fonduri in buget.

 

5. Initierea unui proiect de modificare a articolului 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, in conformitate cu prevederile Constitutiei Romaniei.

Conform Constitutiei, „exercitiul unor drepturi sau al unor libertati poate fi restrans numai prin lege si numai daca se impune, dupa caz, iar restrangerea poate fi dispusa numai daca este necesara intr-o societate democratica. Masura trebuie sa fie proportionala cu situatia care a determinat-o, sa fie aplicata in mod nediscriminatoriu si fara a aduce atingere existentei dreptului sau a libertatii.”

Cu toate acestea, Legea 161/2003, care asigura transparenta functiei publice interzice functionarilor publici „sa detina alte functii si sa desfasoare alte activitati, remunerate sau neremunerate in cadrul regiilor autonome, societatilor comerciale ori in alte unitati cu scop lucrativ, din sectorul public sau privat, in cadrul unei asociatii familiale sau ca persoana fizica autorizata.” Fara sa se urmareasca o proportionalitate a restrangerii, aceasta prevedere este intalnita in toate statutele elaborate pentru diferite categorii de functionari publici. In sectorul bugetar, si cu precadere in ceea ce-i priv